Στεφανιαία Νόσος

Τρόποι αντιμετώπισης & επεμβατικές μέθοδοι

Τι είναι η Στεφανιαία Νόσος

Η Στεφανιαία Νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας στις αναπτυγμένες χώρες και οφείλεται στην αθηρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών, των αγγείων δηλαδή που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά.

Η αθηρωματική πλάκα αποτελείται από λιπώδεις εναποθέσεις που αναπτύσσονταιστο εσωτερικό των αιμοφόρων αγγείων. Σταδιακά μπορούν να γίνουν πυκνότερες και πιο εκτεταμένες μειώνοντας και τελικά προκαλώντας απόφραξη των αγγείων όπου εναποτίθενται.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η ροή του αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες παρακωλύεται και ο καρδιακός μυς δεν αιματώνεται επαρκώς. Η καρδιά που δε λαμβάνει αρκετό αίμα, ισχαιμεί εξαιτίας της έλλειψης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του μυοκαρδίου σε οξυγόνο και της παροχής οξυγόνου. Συνεπώς, τμήματα του μυοκαρδίου μπορεί να νεκρωθούν, προκαλώντας τελικά έμφραγμα.

Το έμφραγμα μπορεί να εκδηλωθεί με αίσθημα δύσπνοιας, πόνο στο στήθος (στηθάγχη), διαταραχές του καρδιακού ρυθμού ακόμα και ανακοπή.

Λειτουργία της Καρδιάς

Η καρδιά αιματώνεται από δύο αρτηρίες, τη δεξιά και την αριστερή στεφανιαία αρτηρία. Πρόκειται για τους δύο πρώτους κλάδους της αορτής, της κύριας καιμεγαλύτερης αρτηρίας του σώματος.

Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία – στέλεχος – διαιρείται:

Ο πρόσθιος κατιόντας κλάδος που αποτελεί τη συνέχεια του κυρίου στελέχους, είναι ο σπουδαιότερος των στεφανιαίων αγγείων, αφού από αυτόν διέρχεται το 50% του αίματος που χρειάζεται η αριστερά κοιλία.


Παράγοντες κινδύνου για την Στεφανιαία Νόσο αποτελούν:

Η διάγνωση πραγματοποιείται συνήθως με:

Επικοινωνήστε με την ιατρό

Με όποιο τρόπο σας εξυπηρετεί

Χειρουργική αντιμετώπιση της Στεφανιαίας Νόσου

Η χειρουργική αντιμετώπιση της Στεφανιαίας Νόσου πραγματοποιείται με τις επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή όπως συνηθέστερα αναφέρονται μπάι πας (By-pass).


Στόχος είναι η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου. Το σημείο στένωσης ή απόφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας παρακάμπτεται με ένα μόσχευμα που προσφέρει αιμάτωση περιφερικά της βλάβης της στεφανιαίας αρτηρίας.

Στένωση αρτηριών

Πριν την επέμβαση

Μετά την επέμβαση

Η επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης μπορεί πλέον να γίνει είτε με τη βοήθεια της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, είτε χωρίς αυτή.

Όταν η μηχανή εξωσωματικής κυκλοφορίας χρησιμοποιείται, η καρδιά σταματάει να πάλλεται και η αντλία εξωσωματικής τροφοδοτεί με αίμα το υπόλοιπο σώμα του ασθενούς – on pump τεχνική.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει όμως να πραγματοποιήσουμε με άριστα αποτελέσματα, την επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την καρδιά να πάλλεται, χωρίς την βοήθεια της εξωσωματικής αντλίας κυκλοφορίας – off pump τεχνική. Έτσι, δεν εκτρέπουμε την κυκλοφορία του αίματος μέσω της μηχανής αφού η καρδιά εξακολουθεί να χτυπάει.

Επιλογή μοσχευμάτων

Ακολουθώντας τις σύγχρονες μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα αρτηριακά μοσχεύματα είναι τα καλύτερα για την πραγματοποίηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, χρησιμοποιούμε μοσχεύματα από τις έσω μαστικές αρτηρίες.

Οι έσω μαστικές αρτηρίες είναι ιδανικές για την επαναιμάτωση του καρδιακού μυός και βρίσκονται στο θώρακα, πίσω από το στέρνο. Η ποιότητα του ιστού τους, εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση και τη μέγιστη διάρκεια καλής λειτουργίας τους χωρίς επαναστένωση. Συνεπώς, ο ασθενής απολαμβάνει μια πολύ καλή ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και τα μοσχεύματα κερκιδικής αρτηρίας που λαμβάνονται από τον πήχη – το άνω άκρο – του ασθενούς.

Επίσης, τα φλεβικά μοσχεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί επί μακρόν στην καρδιοχειρουργική. Πρόκειται για τμήμα της μείζονος σαφηνούς φλέβας του ασθενούς και λαμβάνονται από το πόδι.

Ενδοσκοπική αφαίρεση μοσχευμάτων

Όταν απαιτείται η λήψη φλεβικών μοσχευμάτων προτιμούμε την ενδοσκοπική λήψη αυτών (Endoscopic Vein Harvesting – EVH).

Με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και κάμερας λαμβάνεται το φλεβικό μόσχευμα με πολύ μικρές τομές – μερικών χιλιοστών – μειώνοντας τις επιπλοκές της επέμβασης. Έχουμε έτσι:

Ενδοσκοπική αορτοστεφανιαία παράκαμψη με κάμερα

Πλέον, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε νεότερες τεχνικές, όπου ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε ενδοσκοπική αορτοστεφανιαία παράκαμψη υποβοηθούμενη με κάμερα και με πολύ μικρή τομή στο θώρακα.

Η λήψη της έσω μαστικής αρτηρίας αλλά και αναστόμωση της στη στεφανιαία αρτηρία γίνονται ενδοσκοπικά με τη χρήση κάμερας και μία μικρή πρόσθια θωρακοτομή λίγων εκατοστών, κάτωθεν του μαστού.

Αυτή η τεχνική είναι εξαιρετικά χρήσιμη και σε περιπτώσεις όπου ο θεράπων καρδιολόγος προτείνει μια υβριδική τεχνική συνδυάζοντας την χειρουργική επαναιμάτωση του προσθίου κατιόντα κλάδου και την τοποθέτηση stents στις στενώσεις των υπόλοιπων αγγείων.

Έτσι, ο ασθενής δεν υποβάλλεται σε στερνοτομή και απολαμβάνει τα άριστα αποτελέσματα της συνδυασμένης – υβριδικής – τεχνικής, όπου αυτό βέβαια ενδείκνυται.

Δείτε επίσης

Παθήσεις | Επεμβάσεις