Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων

Τρόποι αντιμετώπισης & θεραπεία

Τι είναι οι Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων

Οι ενήλικοι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με συγγενείς καρδιοπάθειες, αυξάνονται χάρη στην πρόοδο της θεραπευτικής αντιμετώπισης των καρδιοπαθειών των παιδιών.

Συγγενείς καρδιοπάθειες, όπως το έλλειμμα μεσοκολπικού ή μεσοκοιλιακού διαφράγματος, η μερική ανώμαλη εκβολή των πνευμονικών φλεβών προκαλούν ανάμειξη του αρτηριακού και φλεβικού αίματος και καρδιακές διαταραχές.

Οι ασθενείς μπορεί να εκδηλώσουν αρρυθμίες, πνευμονική υπέρταση, θρομβοεμβολικά επεισόδια ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Διάγνωση

Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων μπορεί να γίνει με ενδελεχή υπερηχογραφική μελέτη ή και με μαγνητική τομογραφία καρδιάς.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει πλέον και ενδοσκοπικά, μέσω μικρής τομής στο θώρακα και τη χρήση κάμερας. Η επούλωση είναι ταχύτατη, ο πόνος σχεδόν ανύπαρκτος και το αισθητικό αποτέλεσμα εξαιρετικό.

Έτσι, οι ασθενείς μας, που στην πλειοψηφία τους είναι νέοι, μπορούν να επιστρέψουν σύντομα και με ασφάλεια στην καθημερινότητα τους.

Δείτε επίσης

Παθήσεις | Επεμβάσεις